Fra Kviljoodden på Lista 2. januar 2011, Kviljosanden til venstre, Kviljobukta, Hanangersanden og Havika til høyre .

(c)Kai-Wilhelm Nessler